stetoskop_transp  logga_transp 

   
 

 

  

Ärftliga faktorer

 

 

På Heart Health Group riktar vi oss med vår omfattande undesökning av hjärtkärl-systemet till alla individer från 40 års ålder. Om man bland sina närmaste släktingar har förtida hjärtkärlsjukdom tycker vi emellertid att man ska komma till oss vid ännu yngre år, eftersom risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom i genomsnitt är ökad hos sådana individer.

 

Med förtida hjärtkärlsjukdom hos de närmaste släktingarna menar vi särskilt:

   - hjärtinfarkt före 60 års ålder hos mor, far eller syskon

   - stroke (slaganfall) före 70 års ålder hos mor, far eller syskon

 

Vi fäster dock också stort avseende vid:

   - annan hjärtkärlsjukdom hos mor, far eller syskon, särskilt om den börjat tidigt i livet

   - diabetes hos mor, far eller syskon, särskilt om den börjat tidigt i livet

   - hypertoni (högt blodtryck) hos mor, far eller syskon, särskilt om den börjat tidigt i livet

   - högt kolesterol hos mor, far eller syskon, särskilt om det visat sig tidigt i livet

 

 

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com