stetoskop_transp  logga_transp 

   
 

 

  

Heart Health Clinic

För att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet erbjuder vi individualiserad, regelbunden, högkvalitativ medicinsk undersökning och rådgivning för förebyggande och, i förekommande fall, behandling av hjärt- och kärlsjukdom.

Våra hjärtkärlspecialister arbetar enligt de senaste europeiska riktlinjerna och vetenskapliga rönen och verksamheten bedrivs helt privat och för närvarande oberoende av offentlig finansiering

Verksamheten vänder sig till såväl privatpersoner som företag och omfattar följande delar:

Förebyggande

Vid Ditt besök hos oss får du fylla i ett omfattande frågeformulär, samt genomgå noggrann läkarundersökning, EKG, arbetsprov, ultraljudsundersökning av hjärtat, lungfunktionsundersökning, blod- och urinprovstagning, mm. Undersökning tar normalt cirka fyra timmar i anspråk fördelat på två besökstillfällen.

Baserat på resultaten av dessa undersökningar görs en mycket precis, individualiserad bedömning av Din riskfaktorprofil för hjärt- och kärlsjukdom. På så vis kan vi tillsammans med Dig minska Din risk för framtida hjärt- och kärlsjukdom till lägsta möjliga.

Vid behov ges råd om icke-medicinsk behandling, såsom motion. Om behov av medicinering finns erbjuds Du ett separat besök för genomgång och förskrivning av mediciner mot exempelvis högt blodtryck och höga blodfetter. I vissa fall kan också andra medicinska undersökningar bli aktuella.

Valet av behandling baseras på de senaste europeiska rekommendationerna och de senaste vetenskapliga rönen.

Vi rekommenderar normalt upprepad undersökning årligen, eventuellt i modifierad form. I förekommande fall utfärdas friskintyg. Vid ev förekomst av hjärt- och kärlsjukdom erbjuds Du självklart bästa tänkbara behandling.

Behandling

Du erbjuds behandling av all form av hjärt- och kärlsjukdom som är lämplig för poliklinisk behandling. Speciellt fokus läggs på hypertoni (högt blodtryck), dyslipidemi (dåliga blodfetter) och diabetes typ 2 (”åldersdiabetes”).

Om inte detta redan gjorts vid en förebyggande undersökning får du fylla i ett omfattande frågeformulär, samt genomgå noggrann läkarundersökning, EKG, arbetsprov, ultraljudsundersökning av hjärtat, undersökning av lungfunktionen, blod- och urinprovstagning, mm. I vissa fall kan också andra undersökningar bli aktuella.

Uppföljningsbesök sker och utformas efter behov för att uppnå behandlingsmålen. Rutinmässigt kontrolleras EKG och befogade blodprover, samt genomförs läkarbesök.

En speciell hypertonimottagning erbjuder snabb, effektiv och korrekt kontinuerlig blodtryckskontroll, för korrekt diagnos av hypertoni samt, i förekommande fall, för att uppnå behandlings-målen vid hypertoni.

24-timmars blodtrycksmätning erbjuds i relevanta fall.

Tillbaka ...

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com