stetoskop_transp  logga_transp 

   
 

 

  

Högt blodsocker

 

 

Diabetes mellitus finns i två huvudformer; typ 1 och typ 2. Typ 1-diabetes debuterar vanligen i barndomen/ungdomen, men kan debutera senare i livet. Den beror på en nästan total brist på insulinproduktion i beta-cellerna i bukspottskörtelns Langerhanska öar, medan typ 2-diabetes beror på nedsatt känslighet i kroppens vävnader, t ex i muskulaturen, för insulin, i kombination med en med tiden tilltagande nedsättning av insulinproduktionen. Typ 2-diabetes har traditionellt kallats "åldersdiabetes" eftersom den förr nästan enbart sågs hos äldre. I dag ser man ibland typ 2-diabetes t o m hos barn. Typ 2-diabetes före ålderdomen hänger mycket samman med fysisk inaktivitet och fetma. Typ 2-diabetes utgör ca 90% av all diabetes bland vuxna. Förstadier till typ 2-diabetes är nedsatt glukostolerans (engelska "impaired glucose tolerance", IGT) och något förhöjt faste-blodsocker som inte kan klassas som diabetes (engelska "impaired fasting glucose, IFG). Man har diabetes om blodplasma-socker i fastande är 7.0 mmol/L eller mer. IGT innebär att plasma-glukos efter ett standardiserat oralt glukos tolerans test, då man får dricka en bestämd mängd sockerlösning, är 7.8-11.0 mmol/L . IFG har man om fastande plasma-glukos är 6.1-6.9 mmol/L. Typ 1-diabetes behandlas genom tillförsel av insulin i form av injektioner i huden. Typ 2-diabetes kan ofta behandlas med olika former av tabletter, men med tiden behövs inte sällan insulin, ofta i kombination med tabletter. Förstadierna till typ 2-diabetes utvecklas till typ 2-diabetes om inget görs. Man kan dock mycket effektivt förhindra att diabetes utvecklas, samt återfå normal glukosomsättning, främst genom motion och korrekt kost, men även med hjälp av vissa mediciner. 

 

brasilien 2004 030

 

Har man typ 2-diabetes har man påtagligt ökad risk för hjärtkärlsjukdom och man kan rentav betrakta typ 2-diabetes som en slags hjärtkärlsjukdom. Risken att drabbas av kranskärlssjukdom är ökad upp till trefaldigt jämfört med icke-diabetiker. Förutom behandling av blodsockret är det vid typ 2-diabetes därför särskilt viktigt att kraftfullt behandla alla riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Målvärden för bl a blodtryck och kolesterol är lägre hos diabetiker än hos icke-diabetiker. Även IGT och IFG innebär ökad risk för hjärtkärlsjukdom, men individer med dessa tillstånd har i dag inte formellt andra målvärden för kardiovaskulära riskfaktorer än individer med helt normal glukosomsättning. Vetenskapliga studier har tydligt visat att det vid typ 2-diabetes krävs en mycket intensiv behandling riktad mot samtliga behandlingsbara riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, för att risken ska kunna minskas på ett acceptabelt vis.

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com