stetoskop_transp  logga_transp 

   
 

 

  

Högt kolesterol

 

 

Betydelsen av kolesterol

Vi behöver ha en viss mängd kolesterol i kroppen. Det behövs bl a för att bygga upp cellernas väggar, som isoleringsmaterial runt nervceller och för att vi ska kunna bilda vissa hormoner, t ex östrogen och testosteron. Kroppen behöver dock inte särskilt mycket kolesterol för att fungera normalt. De flesta av oss har ett överskott av kolesterol. Detta överskott lagras i kroppen och bidrar starkt till åderförfettning/ förkalkning (ateroskleros). Om man har för höga halter av kolesterol har man hyperkolesterolemi .

 

Största delen av kroppens kolesterol kommer från tillverkning i levern. Produktionen av kolesterol sker främst under natten och styrs

bl a av ärftliga faktorer och hormoner. Kvinnor är i viss mån skyddade mot kolesterol genom östrogen, men detta skydd upphör efter  klimakteriet. Av allt kolesterol i kroppen kommer 25-30 % från det vi äter (och dricker). Förutom mängden kolesterol vi får i oss är sammansättningen av fettet i maten avgörande för hur halten av kolesterol i blodet ser ut. Det är bra att äta omättat och fleromättat fett som det finns mycket av bl a i vegetabiliska produkter.

 

Kolesterol måste bindas till proteiner för att kunna transporteras i blodet. De proteiner som bär kolesterol i blodet kallas lipoproteiner. De viktigaste lipoproteinerna är LDL (low density lipoprotein, det "onda" kolesterolet) och HDL (high density lipoprotein, det "goda" kolesterolet).

 

dscn0569

 

LDL-kolesterol är en stark riskfaktor för ateroskleros och det är därför bra att ha låga halter av LDL-kolesterol. När vi är nyfödda har vi omkring 1 mmol/L LDL-kolesterol i blodet och liknande halter ser man t ex hos vuxna som lever på landsbygden i Kina och liknande områden. Sannolikt behöver vi inte högre halter än så, även om man inte säkert vet detta i dag. LDL-partiklarna har ett förhållandevis högt innehåll av kolesterol i förhållande till protein. Dessa partiklar har därför en stor benägenhet att lämna av kolesterol i kroppens kärl. Det är där nödvändigt för att ateroskleros ska bildas. LDL-kolsterol har dock även andra negativa effekter, såsom att påverka  blodplättarna att bilda blodproppar.

 

HDL-kolesterol står för ungefär en fjärdedel av allt kolesterol i kroppen. HDL-kolesterol skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar och det är därför bra att ha mycket av detta. HDL-partiklarna innehåller ganska lite kolesterol i förhållande till protein och tenderar därför att ta upp kolesterol. HDL-partiklarna transporterar kolesterol från kärlväggen tillbaka till levern där det bryts ner och utsöndras ur kroppen. HDL-kolesterol kan bl a ökas genom motion, rätt kost, måttlig konsumtion av alkohol och östrogen.

 

Betydelsen av att behandla kolesterol

Det råder i dag ingen tvekan om att sänkning av total-kolesterol och LDL-kolesterol minskar risken för hjärtkärlsjukdom. Riskminskningen är proportionell mot storleken på kolesterolsänkningen. En 10%-ig minskning av total-kolesterolet leder till 25% reduktion av risken för kranskärlssjukdom efter 5 år och en minskning av LDL-kolesterol med 1 mmol/L leder till 20% reduktion av risken för kranskärlssjukdom. Även om vi vet att det är bra med högt HDL-kolesterol går det inte i dag att säga något säkert om vilka mål vi ska ha för behandling av lågt HDL-kolesterol. Detsamma gäller för triglycerider, en annan typ av blodfett. Höga triglycerider är ogynnsamt och signalerar att även andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom kan finnas.

 

Generellt sett bör total-kolesterol ligga under 5 mmol/L, medan LDL-kolesterol bör vara under 3 mmol/L. Hos individer med hög risk för hjärtkärlsjukdom, speciellt individer med känd hjärtkärlsjukdom och diabetiker, bör totalkolesterol sänkas åtminstone till under 4.5 mmol/L och LDL-kolesterol till åtminstone under 2.5 mmol/L. Mycket talar för att man bör sträva efter att komma ännu lägre än så, särskilt hos individer med hög risk för hjärtkärlsjukdom, dvs. under 4.0 respektive väl under 2.0 mmol/L. Enligt bl a Europeiska rekommendationer bör typ 2-diabetiker med känd hjärtkärlsjukdom ha LDL-kolesterol under 1.8 mmol/L.

 

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com