stetoskop_transp  logga_transp 

   
 

 

  

Motion

 

 

Betydelsen av fysisk aktivitet och motion

Brist på fysisk aktivitet är en stark riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Ökad fysisk aktivitet leder till stora hälsovinster, inte endast för hjärtkärlsjukdom. Brist på fysisk aktivitet torde vara en av de viktigaste orsakerna till dagens epidemi av övervikt/fetma, typ 2-diabetes ("åldersdiabetes") och hjärtkärlsjukdom. Man anser att det är hälsobefrämjande att ägna sig åt minst måttlig fysisk aktivitet under minst 30 minuter per dag de flesta av veckans dagar. Varje liten ökning av den fysiska aktiviteten innebär hälsovinster. Man bör försöka lägga in fysiska aktiviteter i det dagliga livet på ett naturligt sätt, t ex genom att ta trapporna i stället för hissen, att cykla eller gå till jobbet, affären och kiosken i stället för att ta bil, buss, tunnelbana eller spårvagn. Att vara otränad, jämfört med att vara vältränad, har visat sig innebära lika stor riskökning för hjärtkärlsjukdom som att vara rökare, att ha typ 2-diabetes , eller att ha hypertoni. Genom att vara fysiskt aktiv som vuxen kan man öka tiden utan hjärtkärlsjukdom med upp till 3.5 år, jämfört med om man är fysiskt inaktiv.

 

 

dscn0505

 

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com