stetoskop_transp  logga_transp 

   
 

 

  

Rökning

 

 

Det råder i dag ingen som helst tvekan om att tobaksrökning är hälsovådligt. Risken beror av hur mycket man röker och hur länge man rökt. Tobaksrökning förstärker den skadliga effekten av andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, såsom högt blodtryck och diabetes. Även passiv rökning har visat sig öka risken för kranskärlssjukdom och andra tobaks-relaterade sjukdomar. Det finns överväldigande bevis för nyttan av att sluta röka. Vissa positiva effekter av rökstopp ses mycket snabbt medan andra är långsiktiga. Rökstopp efter en hjärtinfarkt är sannolikt en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att minska risken för framtida hjärtinfarkter och annan hjärtkärlsjukdom. Det är aldrig för sent att dra nytta av att sluta röka och nyttan av denna åtgärd gäller således för alla åldrar.

 

Klicka här om du vill veta mera!

 

Klicka här om du vill ha hjälp att sluta röka?

 

j0216153

 

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com