stetoskop_transp  logga_transp 

   
 
Välkommen Vision Om oss ... Undersökningar Medicinsk info ... Vanliga frågor Tjänster och priser Kontakt Boka tid Information till företag Järnbrist Uppdateringar Länkar Media Presentkort

 

  
 

* Läkarbesök

* Sjuksköterskebesök

* Second opinion

* Mottagning för hjärtsjuka; basbesök

* Mottagning för hjärtsjuka; årsbesök 

* Idrottsscreening, individuellt

* Idrottsscreening, grupp om 8-10 individer

* Receptförnyelse utan läkarbesök

* Blod-/urinprovstagning (exklusive kostnad för analyserna)

* Fullständig undersökning av hjärta och kärlsystem: 

     - Hjärtkärl-hälsoformulär 

     - Antropometri (längd, vikt, BMI, midje- och höftomfång)

     - Blodtrycksmätning i armar och anklar i vila

     - Mini-spirometri (test av lungfunktion)

     - Blodprover (fullständiga blodfetter, leverprover, blodsalter, 

       inflammations/ infektions-prov, blodvärde, blodkroppar,

       blodsocker, njurfunktion, mm)

     - Urinprov för mätning av äggvita i urinen

     - Läkarundersökning och genomgång av riskfaktorer, mm

     - Arbets-EKG

     - Ultraljudsundersökning av hjärtat; utvidgad

     - Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern

     - Läkarbesök med omfattande genomgång av resultat, risk-

       bedömning, rådgivning, mm

     - Vid behov av medicinering erbjuds kunden separat besök för

       genomgång av denna med receptförskrivning. Alternativt kan

       detta besök ske hos annan, valfri läkare. Detta besök ingår inte

       i den fullständiga undersökningen av hjärt- och kärlsystemet.

     - Vid behov utförs ytterligare utredning

 

UNDERSÖKNINGAR I ANSLUTNING TILL LÄKARBESÖK

* Blodtrycksmätning i armar i vila

* Blodtrycksmätning i armar och anklar i vila

* Ortostatiskt prov

* 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning

* Blodprover (fullständiga blodfetter, leverprover, blodsalter, 

        inflammations/ infektions-prov, blodvärde, blodkroppar,

        blodsocker, njurfunktion, mm)

       + urinprov för mätning av äggvita i urinen

* Antropometri (längd, vikt, BMI, midje- och höftomfång)

* EKG i vila

* 24-timmars ambulatoriskt bandspelar-EKG.

* Spirometri; enkel (test av lungfunktion)

* Ultraljudsundersökning av hjärtat; utvidgad

* Ultraljudsundersökning av hjärtat; standard

* Arbets-EKG

* Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern

 

ENSTAKA UNDERSÖKNINGAR, EJ I ANSLUTNING TILL LÄKARBESÖK

(Vid beställning av enstaka undersökningar krävs i regel läkarbesök före, bl a för allmän klinisk bedömning. Om så inte är fallet inkluderar följande priset läkarbedömning/handläggning.)

* Blodtrycksmätning i armar i vila

* Blodtrycksmätning i armar och anklar i vila

* EKG i vila

* Provtagning för undersökning av järnbrist

 

* Behandling av järnbrist med järn i dropp

1500:-

  750:-

Pris beroende på tidsåtgång och ingående undersökningar.

3500:-

2250:-

3200:-

2200:- per person

  200:-

  100:-

8300:- (Icke-rabatterat pris är 10 925:-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  750:-

 

 

 

 

 

 

  200:-

  300:-

  850:-

1400:-

  800:-

 

 

 

  150:-

  300:-

2000:-

  550:-

1900:-

1000:-

1600:-

  700:-

 

 

 

 

 

  500:-

  650:-

  550:-

  615:-

 

1000:-

 

 

För undersökningar som görs för arbetsintyg tillkommer moms.

 

 

Fullständig undersökning av hjärta och kärlsystem som avbeställs mindre än 2 dagar före planerat besök debiteras med 5000:-, med undantag för styrkt, akut uppkommen sjukdom.

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com