stetoskop_transp  logga_transp 

   
 
Välkommen Vision Om oss ... Undersökningar Medicinsk info ... Vanliga frågor Tjänster och priser Kontakt Boka tid Information till företag Järnbrist Uppdateringar Länkar Media Presentkort

 

  

Undersökningar

Vad gör oss unika?

  • Vi är specialister på hjärt- och kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt, stroke, kroppspulsåder-bråck, högt blodtryck, mm.

  • Vi vill hjälpa Dig att bevara Din hjärt- och kärlhälsa. Om Du känner Dig frisk är vi alltså definitivt något för Dig. Vi vill vara Din garant för livslång hjärt- och kärlhälsa!

  • Vi utför ett stort antal undersök­ningar av hjärta och kärlsystem som tar flera timmar i anspråk.

  • Vi gör en total bedömning av Din individuella risk, baserad på en stor mängd information om Dig och gjord enligt de senaste vetenskapliga rönen. Bedömningen har mycket hög precision.

  • Bedömningen och behandlingen utförs av mycket erfarna läkare som är specialister inom hjärt- och kärlsjukdom.

  • Vi erbjuder rådgivning och behandling anpassad för Dig, för att förebygga och vid behov behandla hjärt- och kärlsjukdom.

  • Hos oss får Du fortsatt uppföljning med hög tillgänglighet, personlig service och smidighet i kontakterna.

  • Vi tar även emot patienter med hjärt- och kärlsjukdomar av en mängd olika slag.


Fullständig undersökning av hjärt- och kärlsystemet

Vår unika helhetsundersökning av hjärt- och kärlsystemet. Du genomgår en omfattande undersökning av hjärta och kärlsystem med bland annat ultraljudsundersökning av hjärta och kroppspulsåder, samt arbetsprov (arbets-EKG). Du genomgår en total riskfaktorbedömning med bland annat blod- och urinprov, noggrann kontroll av blodtryck, ifyllande av hjärtkärl-hälsoformulär, mm.

Sammansättningen av undersökningarna är framtagen för att med hög precision beräkna just Din risk för hjärt- och kärlsjukdom och för att, i förekommande fall, identifiera redan befintlig hjärt- och kärlsjukdom i ett tidigt skede. Du får träffa en erfaren hjärtspecialist som utförligt går igenom undersökningsresultatet med Dig.

Undersökningen är uppdelad på två tillfällen.

* Första tillfället tar ungefär 2½-3 timmar. Vid detta tillfälle genomförs alla undersökningar.

* Andra tillfället tar cirka 1½ timme. Här sitter Du först tillsammans med en sköterska för en genomgång av hjärt- och kärlsjukdom,

   riskfaktorer, ådeförfettning, hjärtats anatomi och funktion, mm. Därefter träffar Du läkaren och ni går mycket noga och detaljerat

   igenom Dina resultat och vad dessa betyder för Dig.

* Tillsammans med Dig kan vi sedan i förekommande fall vidta de åtgärder som behövs för att effektivt minska Din risk för hjärt- och

   kärlsjukdom till lägsta möjliga.

* Om du behöver mediciner erbjuds du separat besök för att gå igenom medicinering och få recept utskrivna. Detta besök ingår inte i

   grundundersökningen av hjärt- och kärlsystemet.


Mottagning för uppföljning av personer med hjärtsjukdom

 

Om du redan behandlas för hjärtsjukdom och har behov av fortsatt uppföljning hos hjärtspecialist har vi en speciell mottagning som är avsedd för dig.

 

Målet med denna verksamhet är att tillse att:

-          du mår så bra som möjligt

-          eventuella symtom av din hjärtsjukdom minimeras/elimineras

-          din livskvalitet blir så hög som möjligt

-          din fysiska och mentala kapacitet blir så goda som möjligt

-          din risk för framtida hjärtkärlsjukdom blir så låg som möjligt

 

I anslutning till ditt första besök hos oss beställer vi kopior av dina tidigare journaler. Vid genomgång av dessa sätter vi oss mycket noga in i alla detaljer vad gäller din sjukhistoria och behandling, mm.

 

I övrigt sker utredning och behandling enligt "Fullständig undersökning av hjärt- och kärlsystemet".

 

Fortsättningsvis sker uppföljande kontroller. Om ditt tillstånd är så bra man kan tänka sig och alla riskfaktorer är under kontroll, sker årliga kontroller. I annat fall kan kontroller behövas oftare.

Vad kontrollerna innefattar beror på vad ditt medicinska tillstånd kräver.

 

Givetvis är du välkommen på kontroll när du så önskar.

 

Vid behov utförs, utöver årskontrollerna, extra kontroller av tex blodtryck, blodfetter och/eller blodsocker.

 


Läkarundersökning och "second opinion"

För dig som redan har känd hjärt- och kärlsjukdom eller som önskar en sk second-opinion finns det möjlighet att boka tid för vanligt läkarbesök. Efter behov utför vi olika hjärtkärl-undersökningar, provtagning, mm .


Idrottsscreening - hälsokontroll av idrottsmän och kvinnor

Undersökningen är endast avsedd för aktiva idrottspersoner. Den är bl a inriktad på att identifiera personer med risk för plötslig död under idrottsutövande. Vi utför därutöver en helkroppskontroll för att finna risk för andra sjukdomar av betydelse för idrottsutövare. Naturligtvis hittar vi också redan föreliggande sjukdom.

Du kommer fastande till undersökningen. Du börjar med att fylla i ett omfattande frågeformulär om ärftlighet, levnadsvanor, sjukdomshistoria, mm. Detta kompletteras vid ett samtal med läkare. Du genomgår också en omfattande läkarundersökning av en erfaren hjärtspecialist. Vi denna undersöks hud, huvud/nacke/axlar, lymfkörtlar, buk, lungor, bröstkorg, nervsystem, kärl, och hjärta. Vi mäter vikt, längd och midjeomfång. Blodtrycket kontrolleras noga. EKG tas. Blod- och urinprover analyseras. Du genomgår också en ultraljudsundersökning av hjärtat och kroppspulsådern. Denna innebär bl a att eventuella hjärtfel kan hittas med mycket stor säkerhet.

Sammansättningen av undersökningarna är bl a baserad på UEFA:s (Europeiska fotbollsunionen) rekommendationer för elitfotbollsspelare och på ESC:s (Europeiska hjärtläkarföreningen) riktlinjer, samt modifierad för att vara så heltäckande som möjligt. Resultaten av samtliga undersökningar granskas och tolkas av en erfaren läkare som är specialist på hjärtsjukdomar och invärtesmedicinska sjukdomar. Du får ett utförligt skriftligt utlåtande från undersökningen. Naturligtvis får du i detalj veta om något inte är helt normalt. Vi utfärdar rekommendationer om ytterligare undersökningar eller utredningar om detta är befogat. Vi ger råd om behandlingar om detta är befogat och vi erbjuder fortsatt uppföljning hos oss vid behov. Om så behövs ombesörjer vi remiss till annan specialist.

Vi genomför undersökningen på enskilda idrottspersoner eller som gruppundersökning. Om grupper om 8-10 personer kan komma samtidigt för undersökning kan vi ge en rejäl rabatt på priset. Våra priser är f n:

* Undersökning av enskild idrottsperson: 3 200:-. Undersökningen tar ca 2 timmar.

* Undersökning av en grupp om 8-10 idrottspersoner: 2 200:- per person. Man får räkna med ca 3 timmars total undersökningstid.

Eventuella uppföljande undersökningar eller andra åtgärder är inte inkluderade i priserna ovan.

Kontakta oss gärna för diskussion och frågor.

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com