stetoskop_transp  logga_transp 

   
 
Välkommen Vision Om oss ... Undersökningar Medicinsk info ... Vanliga frågor Tjänster och priser Kontakt Boka tid Information till företag Järnbrist Uppdateringar Länkar Media Presentkort

 

  

Vanliga frågor

Kan man se "på utsidan" vilken risk en människa har för hjärt- och kärlsjukdom?

En del riskfaktorer syns på utsidan (tex fetma), men de flesta syns inte. För att veta måste man helt enkelt göra en ordentlig undersökning hos oss!

Vill jag verkligen veta att jag har risk för eller tecken på tidig hjärt- och kärlsjukdom?

I dag har vi faktiskt löst hjärt- och kärlsjukdomens gåta. Vi känner till vilka faktorer som orsakar sjukdomen och vi vet vad vi ska göra för att åtgärda de faktorer som inte är bra. På så vis kan risken för framtida hjärt- och kärlsjukdom minskas till lägsta möjliga hos i princip alla som vill.

Många människor tycker att det är bäst att inte veta (och även nu på 2000-talet finns det faktiskt enstaka läkare som också tycker så). Vi menar att detta beror på bristande kunskaper om betydelsen av hjärt- och kärlsjukdom och okunskap om vad man kan göra åt sin risk. I dag kan vi med god precision avgöra vilka som är i riskzonen för förtida hjärt- och kärlsjukdom och vi kan verkligen göra väldigt mycket för att minska denna risk. (Det hade ju inte varit någon poäng med att få reda på att man har ökad risk för en sjukdom om man inte kunde göra något åt det. Men så är det alltså definitivt inte.)

Vi tycker att varje individ självklart har rätt att få veta vilken risk för hjärt- och kärlsjukdom hon eller han har. Du bestämmer själv om du vill ha reda på detta. Om du kommer på undersökning bestämmer du själv vad du vill göra åt din risk (om du har någon). Vi informerar på ett begripligt vis om din risk och om vad som behöver göras för att minska den så mycket som möjligt. Vi hjälper till med medicinska åtgärder vid behov, men mycket måste du göra själv.

Varför bör jag komma till er?

Vi erbjuder en unik och omfattande undersökning av hjärta och kärlsystem som möjliggör en mycket säker bedömning av din risk för hjärt- och kärlsjukdom och som innebär att vi upptäcker hjärt- och kärlsjukdom om den redan finns. Vi arbetar enligt de absolut senaste vetenskapliga rönen och internationella riktlinjerna. Vi kan tillsammans med dig vid behov vidta de åtgärder som behövs för att minska din risk för framtida hjärt- och kärlsjukdom till lägsta möjliga. Naturligtvis kan vi erbjuda dig behandling av din hjärt- och kärlsjukdom om du har någon.

Det ni erbjuder låter för bra för att vara sant? Stämmer detta verkligen?

Det är sant! Hjärt- och kärlsjukdomens gåta är löst! Vi kan nästan helt eliminera risken för framtida hjärtinfarkt, stroke och annan hjärt- och kärlsjukdom!

Varför är det bara Hjärtkärl-kliniken i Malmö som jobbar med att förebygga hjärt- och kärlsjukdom, om man nu kan göra det så effektivt som ni säger?

Det beror bla på att den offentliga sjukvårdens resurser nästan helt går till att ta hand om sjuka människor. Det finns helt enkelt inte resurser att jobba nämnvärt med förebyggande insatser. Det beror också på att kunskapen som gör detta möjligt endast funnits en kort tid och vi är helt enkelt först. I framtiden kommer detta med all sannolikhet att vara enormt STORT!

Jag känner mig frisk – är detta verkligen något för mig?

Det är egentligen då det är som mest lämpligt att du kommer hit! Vi vill ju i första hand förhindra att du blir sjuk i hjärt- och kärlsjukdom. Det är som att serva bilen; det gäller att sköta motorn så att den inte rasar ihop!

Jag har redan företagshälsovård – gör ni något mer än min vanliga hälsokontroll?

Ja det gör vi verkligen! Företagshälsovården är mycket bra, men vi utför en mycket mera omfattande undersökning av hjärta och kärlsystem och kan därför med betydligt större noggrannhet bedöma din risk för hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom görs all bedömning av erfarna hjärtspecialister, vilket är helt unikt för vårt koncept.

Behöver jag remiss?

Nej! Boka tid via e-mail eller telefon, eller kom in personligen. Du är också hjärtligt välkommen att maila, ringa eller personligen besöka oss för att få mer information om du vill.

Vad händer om ni hittar något ”fel” på mig?

Upptäcker vi något som tyder på ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom eller på begynnande hjärt- och kärlsjukdom informerar vi dig mycket noga om detta, på ett sätt som gör att du verkligen förstår vad vi talar om. Därefter bestämmer vi tillsammans med dig vad som behöver göras. Vi informerar dig om de senaste vetenskapliga rönen av betydelse för dig. I de flesta fall kan du fortsätta kontroller och behandling hos oss, om du vill. Du får gärna gå till någon annan läkare om du hellre vill det (vi lovar att vi inte tar det minsta lilla illa upp om du vill det!). Vid behov remitterar vi dig för vidare utredning.

Jag har högt blodtryck och har haft en hjärtinfarkt – kan jag också komma?

Du är hjärtligt välkommen för en ordentlig genomgång av hjärta och kärlsystem, oavsett om du är frisk eller redan har hjärt- och kärlsjukdom. Vårt mål är att undvika försämring av sjukdom som redan finns och helst få den att ”gå tillbaka”. Du kan också gå på kontroller hos oss och vi kan sköta din hjärt- och kärlsjukdom här så länge du vill.

Vad ligger till grund för prissättningen?

Vi genomför en omfattande undersökning av hjärta och kärlsystem. Det innebär att du genomgår ganska många undersökningar hos oss. Flera av dessa undersökningar kostar egentligen en hel del, men när de utförs inom sjukvården ser du aldrig den kostnaden eftersom du bara betalar en mycket låg patientavgift. Om du hade fått betala den verkliga kostnaden på sjukhuset skulle summan av alla undersökningar vi utför här blivit mycket högre än vad den blir hos oss. Vi kan hålla ett pris som faktiskt är riktigt lågt, bla. pga. att vi har låga kringkostnader, tex. för administration.

Hur bokar jag?

Du kan boka via e-mail (info@hhgab.com), eller via telefon (040-36 46 36). Du kan också göra ett personligt besök hos oss (Geijersgatan 4C i Limhamn).

Har ni lång väntetid?

För närvarande har vi inte mer än ett par veckors väntetid och ibland kan man faktiskt få tid inom några dagar. Vi räknar dock med att väntetiderna kommer att öka, så varför inte boka tid så snabbt som möjligt!?

Jag har frikort – gäller det?

Nej, vår verksamhet är helt privat och är inte på något sätt knuten till landstinget, försäkringskassan, den offentliga sjukvården eller någon annan offentlig institution. Varje kund hos oss betalar hela sin kostnad. Företag har dock rätt att dra av kostnaden för friskvård, så om ditt företag är villigt att betala är det en bra ”deal” för alla parter.

Har jag rabatt på mediciner som ni skriver ut på recept?

Ja, Du har samma rätt till rabatt på mediciner på recept från oss som om en läkare inom den offentliga sjukvården skriver ut recept.

Har jag samma skydd om jag kommer till er som när jag söker den offentliga sjukvården?

Ja! Vi lyder under samma lag (Hälso- och sjukvårdslagen) som den offentliga sjukvården. Det innebär att du som patient har samma trygghet hos oss avseende försäkring, sekretess, mm.

Vad är hjärt- och kärlsjukdom?

Med hjärt- och kärlsjukdom menar vi alla sjukdomar som beror på ateroskleros (åderförfettning, åderförkalkning) i kroppens pulsådror. Bland de vanligaste är hjärtinfarkt och stroke. Dessutom ingår andra sjukdomar i hjärtat, tex. hjärtklaff-sjukdomar.

Jag är 40 år gammal och känner mig helt frisk. Hur troligt är det att jag skulle ha tecken på tidig hjärt- och kärlsjukdom?

Ärligt talat finns det ingen som säkert vet detta. Vi vet dock att hjärt- och kärlsjukdom är vår helt dominerande folksjukdom. Ungefär hälften av alla svenskar (liksom andra i ”västvärlden”) dör av hjärt- och kärlsjukdom och de allra flesta drabbas förr eller senare i livet av någon hjärt- och kärlsjukdom. Cirka 1 av 3 dödsfall är förtida, dvs. sker före 75 års ålder. Dessutom vet vi att närmare hälften av alla som drabbas av åderförfettningssjukdom i hjärtats kranskärl avlider plötsligt som första symtom på sjukdomen. Detta händer inte sällan under den yrkesaktiva perioden i livet och då och då inträffar det också bland människor i 40-årsåldern, utan att dessa personer på något sätt misstänkt att de skulle ha någon hjärt- och kärlsjukdom.

I vårt land drabbas årligen ungefär 30,000 personer av stroke och 20,000-25,000 hamnar på sjukhus pga. akut hjärtinfarkt, medan drygt 15,000 hamnar på sjukhus pga. akut kranskärlssjukdom (kärlkramp) utan hjärtinfarkt. Även om medelåldern vid hjärtinfarkt är 70 år för män och 75 för kvinnor är det inte ovanligt med hjärtinfarkter i 40-årsåldern.

Eftersom åderförfettningen oftast börjar många år innan den ger symtom och sedan ökar för varje år, är det inte ovanligt att hitta tecken på tidig hjärt- och kärlsjukdom hos individer i 40-årsåldern. Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom finns hos de allra flesta av oss i denna ålder. Eftersom man alltid kan göra något åt dessa riskfaktorer är det alldeles utmärkt att komma till oss för undersökning i 40-årsåldern. På så vis kan man i god tid minska sin risk för hjärt- och kärlsjukdom till lägsta möjliga.

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com